Szkoła  fotografii  ślubnej

W A R S Z T A T Y  ・  K O N S U L T A C J E  ・  K U R S Y   O N – L I N E

Warsztaty fotografii ślubnej Marakesz 2020 jamstudio
S Z K O Ł A   F O T O G R A F I I   Ś L U B N E J

L'Or du Désert

MARRAKESZ04-11.10.2020

W A R S Z T A T Y   F O T O G R A F I I   Ś L U B N E J

Czy jesteście już gotowi, aby zbudować portfolio godne profesjonalnego fotografa ślubnego, skorzystać z 20 letniej wiedzy
i bogatego doświadczenia najlepszych w branży, przyciągnąć klientów z wyższej półki, a do tego przeżyć przygodę życia podczasz warsztatów w Marrakeszu – miejsca uwielbionego przez cały świat, pełnego orientalnych wzorów, kolorów i zapachów?

PROGRAM & SZCZEGÓŁY

LICZBA MIEJSC:  8 OSÓB

S Z K O Ł A   F O T O G R A F I I   Ś L U B N E J

warsztatyon-line 1:1

D L A   F O T O G R A F Ó W

WCHODZĘ W TO
Szkoła fotografii ślubnej JAMSTUDIO
Warsztaty fotografii ślubnej sztućce jamstudio
S Z K O Ł A   F O T O G R A F I I   Ś L U B N E J

warsztatyon-line 1:1

D L A   B R A N Ż Y   Ś L U B N E J

wchodzę w to